CPY27 Yacht

CPY27

CPY27

  • Builder: Echo Yachts

  • Exterior Designer: Misha Merzliakov

  • Interior Designer: Misha Merzliakov