Sanlorenzo 40 Alloy Yacht

Sanlorenzo 40 Alloy

Sanlorenzo 40 Alloy

  • Builder: Sanlorenzo

  • Exterior Designer: Francesco Paszkowski

  • Naval Architect: Sanlorenzo

  • Interior Designer: Francesco Paszkowski